ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ  -  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣΗ Ελληνική Ψυχοσωματική Εταιρεία - IPSO Pierre Marty, ως μέλος και εκπαιδευτική ομάδα της Διεθνούς Ένωσης Ψυχοσωματικής, έχει την δυνατότητα εκπαίδευσης στην ψυχαναλυτική ψυχοσωματική.

          

  Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει κύκλο θεωρητικών και κλινικών σεμιναρίων, καθώς και εποπτειών κλινικών περιπτώσεων.


  Η εκπαίδευση στην ψυχοσωματική προϋποθέτει την εκπαίδευση ή την ένταξη στην εκπαίδευση στην ψυχανάλυση σε μία από τις αναγνωρισμένες ψυχαναλυτικές εταιρείες - μέλη της Διεθνούς Ένωσης Ψυχανάλυσης.


                                                                                  Κανονισμός Εκπαίδευσης

          


Πληροφορίες : 


          Διεύθυνση αλληλογραφίας : Γούναρη 32, 15343 Αγία Παρασκευή.

          email : info@psychosomatic-society.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΗΝ  ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ    Το   εισαγωγικό   σεμινάριο   στη   ψυχοσωματική   το οποίο οργανώνεται   από   την   Ελληνική   Ψυχοσωματική   Εταιρεία,   περιλαμβάνει   δύο   ετήσιους  κύκλους,  δέκα  σεμιναρίων.  Η  θεματολογία  καλύπτει  ένα   ευρύ   φάσμα   της   θεωρίας   και   της   κλινικής   της   ψυχοσωματικής.   Τα   σεμινάρια   του   δευτέρου   κύκλου   εστιάζονται   περισσότερο  σε  κλινικά  και  θεραπευτικά ερωτήματα,  περιλαμβάνοντας την  συζήτηση  κλινικών  περιπτώσεων.

    Απευθύνονται   σε   ψυχιάτρους   και   ψυχολόγους   όπως επίσης   σε   ιατρούς   άλλων   ειδικοτήτων.   Η   πρόσφορη   παρακολούθηση   των   σεμιναρίων,   προς   όφελος   των   ίδιων   των   συμμετεχόντων,   προϋποθέτει  την  γνώση  και  εξοικείωση  με  τις  βασικές  αρχές  της   ψυχαναλυτικής  θεωρίας.  Οι  εισηγητές  είναι  μέλη  της  ΕΨΣΕ.

  Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν  αίτημα  παρακολούθησης   συνοδευόμενο   από   σύντομο   βιογραφικό   σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΨΣΕ.Πρόγραμμα 1ου κύκλου 


Εισαγωγή. Η σωματική συμπτωματολογία, νευρώσεις  συμπεριφοράς, νευρώσεις χαρακτήρα.  
Φ.  Μπόμπος


Καθηλώσεις - Παλινδρομήσεις. 

Ι.  Κλεώπας 


Αντιλήψεις - Αναπαραστάσεις  - Μνημονικά  ίχνη.  Μορφές  ψυχικής   λειτουργίας.
Β.  Δημόπουλος  


Διεγέρσεις - Εκφορτίσεις - Ενέργεια. 

Μ.  Μιχαλέλη


Η ψυχοσωματική εξέταση.

Ι. Κλεώπας


Ο ρόλος του Αντικειμένου. 

Αθ.  Αλεξανδρίδης  


Διάχυτα άγχη - Χρηστική λειτουργία και χρηστική  σκέψη - Θεμελιώδης κατάθλιψη. Αυτο-ηρεμιστική λειτουργία.  
Φ.  Μπόμπος


Ασθένειες  κρίσεων - Αποδιοργανώσεις. 

Σ.  Σαββόπουλος      


Ονειρική  λειτουργία. 

Αθ.  Αλεξανδρίδης                  


Θεραπευτική  προσέγγιση. 

Σ.  Σαββόπουλος 


____________________________________________________


Πρόγραμμα 2ου κύκλου


«Ενεστώσες»  νευρώσεις  –«ενεστώσες»  ψυχώσεις; 

Φ.  Μπόμπος


Οι  ψυχικές  και  σωματικές  κινήσεις  παλινδρόμησης  και  αποδιοργάνωσης  σε   σχέση  με  την  λειτουργία  του  προσυνειδητού  και  της  μεταβιβαστικής  σχέσης. 

Ι. Κλεώπας


Αντίληψη  και  Ψευδαίσθηση.

Β.  Δημόπουλος


Ψυχοσωματικό  σύμπτωμα  και  νόημα.

Α.  Αλεξανδρίδης


Οι  καταθλίψεις  του  βρέφους:  Απαρχή  μιας  αποδιοργανωτικής  γραμμής  που   οδηγεί  στη  θεμελιώδη  κατάθλιψη;
Μ. Μιχαλέλη


Σχέση  αλλεργιογόνου  αντικειμένου. Δερματοπάθειες. 

Σ.  Σαββόπουλος


Οι  διαταραχές  διατροφικών  συμπεριφορών:  κλινικά  και  μεταψυχολογικά   ερωτήματα.
Μ. Μιχαλέλη


Ψυχικοποίηση,  πράξεις  και  συμπεριφορά.

Φ. Μπόμπος


Tα  θεραπευτικά  αποτελέσματα  στην  ψυχοσωματική. 

Ι. Κλεώπας


Συνέχεια  της  συζήτησης  του  πρώτου  θέματος.

Σ.  ΣαββόπουλοςΤο περιεχόμενο και τα θέματα των σεμιναρίων είναι δυνατόν να τροποποιηθούν. 

Το ακριβές ετήσιο πρόγραμμα και οι χρόνοι διεξαγωγής των συναντήσεων γνωστοποιούνται προς τους συμμετέχοντες.