ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ
          Διεύθυνση αλληλογραφίας : Γούναρη 32, 15343 Αγία Παρασκευή.

          email : info@psychosomatic-society.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΗΝ  ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ    Το   εισαγωγικό   σεμινάριο   στη   ψυχοσωματική   το οποίο οργανώνεται   από   την   Ελληνική   Ψυχοσωματική   Εταιρεία,   περιλαμβάνει   δύο   ετήσιους  κύκλους,  δέκα  σεμιναρίων.  Η  θεματολογία  καλύπτει  ένα   ευρύ   φάσμα   της   θεωρίας   και   της   κλινικής   της   ψυχοσωματικής.   Τα   σεμινάρια   του   δευτέρου   κύκλου   εστιάζονται   περισσότερο  σε  κλινικά  και  θεραπευτικά ερωτήματα,  περιλαμβάνοντας την  συζήτηση  κλινικών  περιπτώσεων.

    Απευθύνονται   σε   ψυχιάτρους   και   ψυχολόγους   όπως επίσης   σε   ιατρούς   άλλων   ειδικοτήτων.   Η   πρόσφορη   παρακολούθηση   των   σεμιναρίων,   προς   όφελος   των   ίδιων   των   συμμετεχόντων,   προϋποθέτει  την  γνώση  και  εξοικείωση  με  τις  βασικές  αρχές  της   ψυχαναλυτικής  θεωρίας.  Οι  εισηγητές  είναι  μέλη  της  ΕΨΣΕ.

  Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν  αίτημα  παρακολούθησης   συνοδευόμενο   από   σύντομο   βιογραφικό   σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΨΣΕ.Το περιεχόμενο και τα θέματα των σεμιναρίων είναι δυνατόν να τροποποιηθούν. 

Το ακριβές ετήσιο πρόγραμμα και οι χρόνοι διεξαγωγής των συναντήσεων γνωστοποιούνται προς τους συμμετέχοντες.