Διεθνής Ένωση Ψυχοσωματικής

Association Internationale de Psychosomatique Pierre Marty


Επιστημονικές Εκδηλώσεις


VIIème Colloque International

7 & 8 fevrier 2015

à Aix en Provence

organisation IPSO - Méditerrané

CRISES DE LA VIE ET SOMATISATION

intervenants : 

Mikel Zubiri, Jean Claude Elbez, 

Cristina Rolla, Béatrice Le François, Patricia Vadi Lathion

Myriam Boubli, Bernard Besnidoun, Iacovos Cléopas

Jacques Miedzyrzecki, Claude Smadja


 

 


29η Επιστημονική Ημερίδα IPSO Pierre Marty (IPSO Paris)

Le malade, sa maladie et le psychanalyste

40 ans de l'École Psychosomatique de Paris

Dimanche 9 juin 2013

intervenants :

Robert Asséo, Emanuelle Chervet, Paul Denis, Christine Jean Strochilc

Béatrice Le François, Jacques Miedzyrzecki, Claude Smadja, Gérard Szwec


à l'Association du Quartier de Notre Dame des Camps

92 bis, bd du Montparnasse 75014 Paris

programme

7o Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Ψυχοσωματικής - IPPM


VIIème Colloque de l’Association Internationale de Psychosomatique - Pierre Marty


organisé par la Asociacion de Estudios Psychosomaticos Iberoamericana (SEPIA) et la 

Asociacion Psicoanalitica de Madrid (APM)


La psychosomatique psychanalytique un point de vue


2 & 3 fevrier 2013

Madrid


intervenants : 

Jose-Maria Franco Vicario, Claude Smadja, Marie Sirjacq, Christina Rolla, Christine Saint Paul Laffont, Luis Martin-Cabre, Jacques Miedzyrzecki, Javier Alarçon, 

Iacovos Cléopas, Marina Papageorgiou, Rafael Cruz Roche, Mikel Zubir